Gizlilik Bildirimi

Gizli bilgilerin muhafazası Biota için önemlidir. Bu internet sitesini kullanmayı tercih ederek siz de Sağlık Profesyoneli olarak Biota’dan edindiğiniz gizli bilgileri Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Siz, (i) işbu Sözleşme kapsamında Biota tarafından size sunulan, klinik çalışmaları, ürünler, ürünlerin içerisindeki bileşenlere ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu monograflar ve saha doktor çalışmalarında Biota tarafından kullanılan doktor broşürleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgileri, hiçbir gerçek ya da tüzel üçüncü kişiye kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi, (ii) bu hizmet kapsamında sunulan bilgilerin gizli nitelikte olduğu ve bunların gizli tutulmasından sorumlu olduğunu ve bu bilgilerin korunması amacıyla uygun şartları sağlamayı, (iii) bu bilgilerin korunmasına risk ve/veya ihlal oluşturan herhangi bir durumun meydana gelmesi halinde derhal Biota’yı bilgilendirmeyi ve müdahale etmeyi, gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranmanız halinde meydana gelecek zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

(i) Kusurunuz olmaksızın kamuya mal olmuş bilgilerin, (ii) yürürlükte olan yasa hükümleri, mahkeme kararı, idari emir, hükümet talimatı uyarınca veya resmi bir merciin gerekli görmesi nedeniyle açıklanması zorunlu kılınan bilgilerin ve (iii) Biota’nın izninin olduğu hallerde gizli bilgilerin, gerekli ve yeterli ölçüde ifşası ihlal teşkil etmeyecektir.

Gizlilik Politikasının herhangi bir şekilde sona ermesi üzerine, mümkün olduğu ölçüde Biota’dan edindiğiniz gizli bilgileri, Biota’ya iade etmekle veya imha etmekle yükümlüsünüz.

Gizlilik Politikası, Biota ile ilişkiniz her ne şekilde olursa olsun sona erse dahi geçerliliğini, hiçbir süre sınırlandırması olmaksızın sürdürecektir.

İşbu Gizlilik Politikası, bu sitede yayınlanan Kullanıcı Sözleşmesi’ni tamamlayıcı nitelikte olup, her iki belge kapsamında edinilen bilgiler işbu korumadan yararlanacak, işbu belgenin ihlali halinde Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki yaptırımlar da uygulama alanı bulabilecektir.